Nyheder august 2023

Miljøstyrelsen har netop åbnet en pulje om tilskud til sløjfning af ubenyttede boringer og brønde eller boringer/brønde, der ikke er sløjfet korrekt. 

Har du en ubenyttet boring eller brønd indenfor det blå område på kortet nedenfor, kan du som privatperson altså søge om tilskud til at få den sløjfet!

Læs mere her: https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/to-drikkevandspuljer/

P.S. Ansøgningsrunden lukker senest d. 1. oktober 2023.

 

Her på siden finder du generelle informationer.

Du kan i menuen finde aktuelle dokumenter om økonomi og vandkvalitet.

Skulle uheldet være ude finder du telefonnumre på siden beredskabsplan

Vil du vide mere om vand?

Der kan findes mere info på siden "Viden om vand" på Dansk vand- & Naturcenters hjemmeside

 

Facebook & Driftstatus