<!--@ParagraphImageText-->

Råvandsstation

Råvandsstationen henter vandet op fra 52 meters dybde. Fra råvandsstationen pumpes vandet videre ind til filteret.