<!--@ParagraphImageText-->

Rensning af vand

Vandet kommer fra råvandsledningen og ind i filtertanken, hvor det renses for jern m.m. Herefter pumpes det rensede vand ud i rentvandstanken.
Rentvandstanken er på 240 m³, og det gennemsnitlige forbrug pr. døgn er 220 m³. Det vil sige, at vandet skiftes ud én gang i døgnet.